1. Mieszkanie, dom, działka
2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
z ksiegą wieczystą

0% - wynagrodzenie biura pokrywa Sprzedający.

zł (średnio z VAT-em)

zł (średnio z VAT-em)

UWAGA: Kalkulator oblicza przybliżone koszty transakcji!